11η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΕΘΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ “ΠΕΡΙ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ”