Με τις υπ’ αρ. 331/19 , 333/19   πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας, το νέο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

ΑΝΘΗ ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ

Πρόεδρος του Ν.Π.

ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Αντιπρόεδρος του Ν.Π.

Ως τακτικά μέλη οι κ.κ    :    Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης,Kάβουρα Στέλλα, Μαυρογιάννης Αθανάσιος, Βασίλειος Αγριμάκης, Αντώνης Αλεξανδόπουλος, Άννα Τοπτσή, Αθηνά Χατζηαντωνίου, Γεωργία Γιωτοπούλου, Ιωάννης Κριτσαντώνης, Θεόδωρος Τζαρζούλης, Αθανάσιος Στάθης, Μαρία Λάσκου και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Σταύρος Βεζδρεβάνης.

Ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ.    :    Αθανάσιος Μαυρογιάννης, Παύλος Κουκουναράκης , Μενέλαος Μίχας, Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη, Αθανάσιος Κριεκούκης, Κων/νος Κώνστας, Χριστίνα Οικονόμου, Βιολέτα Διαμαντή, Χριστίνα Τζέλα, Παρασκευή Αθανασίου, Αλεξάνδρα Μιχαήλ, Μαρία Καρέλου, Αουρέλια Στερκούδη, Μελέτιος Καββαδίας και η εκπρόσωπος των εργαζoμένων κα. Λαμπρινή Καρρά.