ΠΑΠΠΑΣ Β. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Πρόεδρος του Ν.Π.

ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Αντιπρόεδρος του Ν.Π.

Ως τακτικά μέλη οι κ.κ.:    Άνθη-Γκιόκα Σεβασμία, Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης, Kάβουρα-Σερεμέτη Στέλλα, Βασίλειος Αγριμάκης, Κολοβού Σοφία, Άννα Τοπτσή, Αθηνά Χατζηαντωνίου, Θάλεια Καλλιαντά, Ιωάννης Κριτσαντώνης, Θεόδωρος Τζαρζούλης, Αουρέλια Στερκούδη-Βράμπιε, Μαρία Λάσκου και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Σταύρος Βεζδρεβάνης.

Ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ.: Αθανάσιος Μαυρογιάννης, Ζωή Στραϊτούρη, Γεώργιος Κουρούνης, Μενέλαος Μίχας, Αθανάσιος Κριεκούκης, Κωνσταντίνος Κώνστας, Χριστίνα Οικονόμου, Βιολέτα Διαμαντή, Χριστίνα Τζέλα, Παρασκευή Αθανασίου, Αλεξάνδρα Μιχαήλ, Μαρία Καρέλου, Αθανάσιος Στάθης, Μελέτιος Καββαδίας και η εκπρόσωπος των εργαζoμένων κα. Λαμπρινή Καρρά.