Πρόσκληση για το δέκατο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου