Δωρεάν χαρτογράφηση σπίλων

Τα Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Μαγούλας σε συνεργασία με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία – Ε.Δ.Α.Ε.  διοργανώνουν δωρεάν χαρτογράφηση σπίλων την Τρίτη 07/06/2022 στο Β’ Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας 11:00 – 14:00 και την Τετάρτη 08/06/2022 στο Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας 17:00 – 20:00.

Κλείστε το ραντεβού σας στο 2105565629. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Μελάνωμα: Η Έγκαιρη Διάγνωση και ανίχνευση σώζει ζωές!

Related Posts