Βεβαιώσεις συμμετοχής για τους συμμετέχοντες στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας στον φετινό κύκλο “Μαθαίνοντας την τέχνη: Αφιέρωμα στα χειροτεχνικά επαγγέλματα”

Οι συμμετέχοντες στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας στον φετινό κύκλο “Μαθαίνοντας την τέχνη: Αφιέρωμα στα χειροτεχνικά επαγγέλματα”, μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους από την Αισχύλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθημερινά 8.00-20.00.

Related Posts