ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ- ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ