Αξιολόγηση Ισορροπίας και Βαδίσματος από τον Φυσικοθεραπευτή του ΚΑΠΗ Μαγούλας Γεώργιο Φυλακούρη!