Εβδομαδιαίες ομιλίες ψυχολόγου στα ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγούλας

Στα ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγούλας συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες ομιλίες από τον ψυχολόγο του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας  Μιχάλη Πεταλά. Οι ομιλίες έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σχετίζονται με θέματα ψυχολογίας των ατόμων στην τρίτη ηλικία. Στόχος είναι η ψυχολογική στήριξη της τρίτης ηλικίας.

Related Posts