Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, (4) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” περιόδου 2021-2022

Ανακοίνωση-προκήρυξη ΣΟΧ1/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, (4) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” “Περίοδος 2021-2022” συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Related Posts