Πρόσληψη 3 ατόμων με ΣΟΧ

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μήνες).

Η πρόσληψη αφορά στις ειδικότητες ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 6-3-2023 και τελειώνει στις 15-3-2023. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη.

Related Posts