Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) πτυχιούχων φυσικής αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αριθμ. πρωτ. 3/02.01.2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/07/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο.), ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ με αριθμ. πρωτ. 12/03.01.2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/07/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο.), ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023.

ΑΙΤΗΣΗ προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Related Posts