Συνάντηση Eργασίας Βιβλιοθηκών

Η Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη παρευρέθηκε στη σημερινή συνάντηση Eργασίας Bιβλιοθηκών που διοργάνωσε η ΕΕΒΕΠ και ο ΟΠΑΝΔΑ με την παρουσία του διευθυντή της EBLIDA κυρίου Giuseppe Vitiello με σκοπό μια πρώτη ενημέρωση των βιβλιοθηκών για θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Ιουνίου. Η θεματολογία του συνεδρίου θα αφορά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις βιβλιοθήκες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 στην Ευρώπη μέσα από τις βιβλιοθήκες, για χρηματοδότηση μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2021-2027 κα. και ανταλλαγή απόψεων προκειμένου οι βιβλιοθήκες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Related Posts