2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Ανοικτών Ελεύθερων Πανεπιστημίων

Home / Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας / 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Ανοικτών Ελεύθερων Πανεπιστημίων