Τελευταία Διάλεξη Λαϊκού Πανεπιστημίου Ελευσίνας 25/5 “Αναπαραστάσεις του γυναικείου σώματος”