Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, e-Health

Στα πλαίσια της επανέναρξης του προγράμματος “Πρόληψης και Προ-συμπτωματικού Ελέγχου” της Περιφέρειας και των Δήμων της Δυτικής Αττικής, παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα και την Διευθύντρια της Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Ιωάννη Παναγιωτούλια & Κωνσταντία Ζγατζούρη, οι παρεχόμενες από τον Δήμο μας «Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, e-Health».

Παρακάτω θα βρείτε τις ενημερωτικές αυτές παρουσιάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής του Δήμου, οι οποίες μάλιστα αναγνωρίστηκαν ως καλή εφαρμοζόμενη πρακτική από την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής.

Related Posts