«Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω» στο παιδικό τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελευσίνας

Τα παιδιά έχουν μια έμφυτη τάση να περιεργάζονται τα πάντα και να αναζητούν τον εαυτό τους σε ό,τι κάνουν εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Από νωρίς αναπτύσσουν περισσότερες ή λιγότερες δεξιότητες, αλλά και «κλίσεις», ταλέντα, ενδιαφέροντα, που δεν εξαργυρώνονται αποκλειστικά ή αναγκαστικά σε κάποιο επάγγελμα όταν ενηλικιωθούν. Παρόλα αυτά, τα μικρά παιδιά αγαπούν να μιμούνται τους μεγάλους σε ένα ενδιαφέρον συμβολικό παιχνίδι για τις μελλοντικές επαγγελματικές τους κατακτήσεις!

Related Posts