Τελετή λήξης του Λαϊκού Πανεπιστημίου Ελευσίνας για το Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019