Συμμετοχή της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών στα Πινδάρεια 2023