ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ