Στις 8/8 η τελευταία μέρα του Καλοκαιρινού Camp της Αισχυλείου Βιβλιοθήκης