Πρόσκληση στο εικοστό δεύτερο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου