Πρόσκληση για το πέμπτο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου