Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τον H.I.V.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΠ Υγείας Ελευσίνας – Μαγούλας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του ΑΙDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) φιλοξένησε στο 2ο Λύκειο Ελευσίνας – Πυρουνάκειο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Μ.Α.Α. σχετικά με τον HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ. Μ.Ν.) , προκειμένου να ενημερώσει τις νεότερες ηλικιακά ομάδες σχετικά με το πρόβλημα των Σ.Μ.Ν και τους τρόπους προφύλαξης από αυτά. Το σχετικό πρόγραμμα είναι ανάλογο άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την συνεργασία των Επαγγελματιών Υγείας Δήμητρας Παρασκευά Ιατρού  Παθολόγου, ΕΟΔΥ-Προϊσταμένης Διεύθυνσης Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV, ΣΜΝ και Ηπατιτίδων και Παύλου Πετρίδη Ιατρού, Ορθοπεδικού -Μέλους Ε.Ε.Μ.Α.Α., Συντονιστή του εκπαιδευτικού προγράμματος .

Related Posts