Παρασκευή 23 Ιουνίου: Παρουσιάσεις Τμημάτων Θεατρικής Σκηνής 2023