Παιδικοί Σταθμοί Δ. Ελευσίνας: Η αισθητηριακή δραστηριότητα, τα πειράματα και τα ασύγκριτα αναπτυξιακά τους οφέλη

Με αισθητηριακή δράση πέρασαν την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου τα βρέφη στο βρεφικό τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελευσίνας. Κατά τη διαδικασία και τη χρονική της διάρκεια τα παιδιά χρησιμοποίησαν υλικά που απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις, παίζοντας χωρίς περιορισμούς. Τα βρέφη, που διακρίνονται για τη φυσική περιέργεια και την παρορμητικότητα, εξερεύνησαν και πειραματίστηκαν ελεύθερα σε ασφαλές περιβάλλον.

Είναι σαφές πως τα βρέφη ανταποκρίνονται με τον δικό τους τρόπο και στο δικό τους χρόνο, με συντονισμό, αλλά χωρίς καθοδήγηση, καθώς η αισθητηριακή δραστηριότητα δεν είναι κάτι καινούργιο για εκείνα, αλλά ο έμφυτος τρόπος να παίζουν. Άλλωστε, έτσι παίζουν τα παιδιά της πολύ πρώιμης προσχολικής ηλικίας: χωρίς περιορισμούς ή επιβολή κανόνων αλλά ελεύθερα, ανακαλύπτοντας, βιώνοντας και αποκομίζοντας ανάπτυξη δεξιοτήτων, εμπειριών και, φυσικά, ευκαιρία για πραγματική επικοινωνία, που τόσο έχουν ανάγκη!

Related Posts