Ομιλία με θέμα τη Δυτική Αττική στον στρατηγικό σχεδιασμό του Κολοκοτρώνη