Ολοκλήρωση τεστ αξιλόγησης ισορροπίας στο ΚΑΠΗ Μαγούλας