Μαθήματα κοπτικής (φούστας) και συμβουλές ραφής στο χώρο του Β΄ Παραρτήματος ΚΑΠΗ Ελευσίνας

Το Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής το Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α  του Δήμου Ελευσίνας σας ενημερώνει ότι κάθε Πέμπτη  10:30-12:30  θα παραδίδονται μαθήματα κοπτικής (φούστας) και συμβουλές ραφής  στο χώρο του Β΄ Παραρτήματος ΚΑΠΗ Ελευσίνας  για τα μέλη μας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ απευθυνθείτε στην κοινωνική λειτουργό του παραρτήματος Β΄ ΚΑΠΗ Παπαγεωργίου Αγγελική στο τηλ: 210 55 46 117.

Related Posts