Λειτουργία Δημοτικού Σταδίου- Σάββατο 17 Δεκεμβρίου