Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 & ώρα 18:00. Θέμα: “Ο ρόλος της χειροτεχνικής επιχειρηματικότητας στην οργάνωση της Επανάστασης του ’21”