Εργασίες στο Α’ Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας

Ύστερα από τις παρεμβάσεις στο ΚΑΠΗ Μαγούλας και την ολική ανακαίνιση του Β ΚΑΠΗ Ελευσίνας, σειρά έχει ο ελαιοχρωματισμός του Α ΚΑΠΗ.

Related Posts