Επισκευή μόνωσης της ταράτσας του Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας