Εκδήλωση για τον ηπειρώτικο πολιτισμό στο Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας

Σήμερα 7 Ιουνίου στο ΚΑΠΗ Μαγούλας βρέθηκε η Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του Πανηπειρωτικού Συνδέσμου Ελευσίνας Ελένη Γκόγκου με σκοπό να μιλήσει στα μέλη για τον πολιτισμό και την ιστορία της Ηπείρου. Στο τέλος, η κ. Γκόγκου επεφύλαξε στα μέλη μια ευχάριστη έκπληξη διδάσκοντας τα ηπειρώτικους χορούς!

Related Posts