Εγγραφές Παιδικών Σταθμών

Έναρξη διαδικασίας εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς

 και τα Βρεφικά Τμήματα του Δ. Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2020-2021

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας, για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021. Φέτος, για πρώτη φορά, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του διοικητικού έργου των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. αλλά και των προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID19, οι αιτήσεις των εγγραφών θα γίνουν μόνο με την  χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

 

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27/05/2020 και θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 15/06/2020 (ώρα 24:00).

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση θα εκτυπώνεται, θα υπογράφεται και μαζί με όλα τα απαραίτητα- υποχρεωτικά δικαιολογητικά καθώς και τα κατά περίπτωση ειδικά δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται συστημένα σε κλειστό φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. .Α.Κ.Π.Π.Α.  Δήμου Ελευσίνας

Γραφείο Προσχολικής Αγωγής Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. – Β’ Παιδικός Σταθμός

Εθνικής Αντιστάσεως 15, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συστημένων φακέλων με τα δικαιολογητικά και την αίτηση ορίζεται έως τη Παρασκευή 19/06/2020 (με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα έως 15/06/2020).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Σε περίπτωση απουσίας εκκαθαριστικού σημειώματος)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα νήπια που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη και για τα βρέφη που συμπληρώνουν τους 18 μήνες την 1η του  Σεπτέμβρη 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που αφορούν τα προνήπια (έτος γέννησης 2016), καθώς είναι υποχρεωτική η εγγραφή των προνηπίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία).

 

Κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης και αποστολής των δικαιολογητικών  θα πρέπει υποχρεωτικά να παρέχονται ΌΛΑ τα δικαιολογητικά καθώς δεν θα αξιολογούνται ελλιπείς αιτήσεις.

 

Επισημαίνεται, ότι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Σε περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό, η θέση του παιδιού είναι διασφαλισμένη στον Παιδικό Σταθμό επιλογής του γονέα. Για τη σχετική ενημέρωση μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) είτε από το γραφείο των Παιδικών Σταθμών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105546565.

 

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέσω σχετικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα www.pakppa.gr από την ημέρα έναρξης των εγγραφών (δηλαδή 27/05/2020) και μέχρι το πέρας αυτών στις 15/06/2020. Στο ίδιο σημείο, θα υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας και την καθοδήγηση των γονέων μέχρι την ολοκλήρωση  υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την κα Κολιοφώτη στο τηλέφωνο 210-5546565 (κατά τις ώρες 9:00 – 13:00)  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Related Posts