Δωρεάν επιμόρφωση του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μετά από πρόταση του Γραφείου του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και έγκριση από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. γίνεται πράξη η πρόταση συνεργασίας της ΕΑΔΑΠ (Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών, των Νέων και των Οικογενειών τους) για τη υλοποίηση προγράμματος ενδουπηρεσιακής κατάρτισης Synergy με έμφαση στη δημιουργία και διάδοση καλών πρακτικών υποδοχής όλων των παιδιών και των οικογενειών τους (συμπεριλαμβανομένων και των  παιδιών μεταναστών και προσφύγων) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελευσίνας.

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου ξεκινά, λοιπόν, η δωρεάν επιμόρφωση του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας, διάρκειας ενός έτους. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε χώρο του Π.Α.Κ.Π.Π.Α., εκτός ωραρίου των παιδαγωγών. Η δράση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, άρθρο 18, και είναι σύμφωνη με τις ανάγκες για επιμόρφωση πάνω στις αλλαγές που έχει επιφέρει η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΚ. ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ

Related Posts