Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης στο ΚΑΠΗ Μαγούλας και στο Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας

Κάθε Τρίτη στο ΚΑΠΗ Μαγούλας πραγματοποιούνται ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης από τη κοινωνική λειτουργό Βούλγαρη Ευγενία, με σκοπό την βελτίωση της μνήμης των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.

Μετά το πέρας των δέκα εβδομάδων, οπότε και θα ολοκληρωθούν οι ασκήσεις, ο ψυχολόγος των ΚΑΠΗ κ. Μιχάλης Πεταλάς θα αναλάβει την ψυχομετρική αξιολόγηση των εξυπηρετούμενων, στους οποίους συναντώνται δυσκολίες στις λειτουργίες της προσοχής, τις εκτελεστικές λειτουργίες της μνήμης κ.λπ..

Οι ίδιες ασκήσεις από την επόμενη Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται και στο Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας.

Related Posts