ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ