ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Πολιτισμού – Αθλητισμού