Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη – Δωρεά από τη συλλογή του κύριου Μάζη Γεώργιου