Έναρξη Ομάδας Συμβουλευτικής & Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Α’ ΚΑΠΗ

Την Παρασκευή 3 Νοεμβριου πραγματοποιήθηκε η έναρξη της Ομάδας Συμβουλευτικής και Κινητικών Δεξιοτήτων με υπεύθυνη συντονισμού την κοινωνική λειτουργό του Α’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας Μαρούγκα Κατερίνα, σε συνεργασία με τη φυσικοθεραπευτρια Δάρα Χριστίνα.

Σκοπός της ομάδας είναι αρχικά η ανταλλαγή εμπειριών, δυσκολιώ, συναισθημάτων, σκέψεων, πληροφοριών και η δημιουργία ενός δικτύου στήριξης μεταξύ των μελών, καθώς επίσης και η εφαρμογή δραστηριοτήτων οι οποίες διατηρούν ή βελτιώνουν τη μυϊκή δύναμη, τον συντονισμό και τα αντανακλαστικά.

Η νέα μας ομάδα ξεκίνησε με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό από τα μέλη.

Related Posts