Έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τμήμα Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ