Έκθεση μαθητικών έργων στο Δημαρχείο Ελευσίνας

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δράσης “Pablo Picasso-Θάνος Τσίγκος: Μια συνομιλία” που διοργανώθηκε από το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, και έπειτα από πρόταση του Δημάρχου Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου, μέρος των έργων των παιδιών θα εκτίθεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Ελευσίνας έως την Πέμπτη 8/6!

Related Posts