Έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας στο Α’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 1 Μαρτίου στο Α’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας λαμβάνει χώρα έκθεσης ζωγραφικής και αγιογραφίας των μελών του ΚΑΠΗ Μελεμενή Αναστασίου & Μελεμενή Μαρίας. Η έκθεση διοργανώθηκε από την κοινωνική λειτουργό του ΚΑΠΗ, Κατερίνα Μαρούγκα, με σκοπό την ανάδειξη της δημιουργικότητας στην τρίτη ηλικία.

Related Posts