Τμήμα Προσχολικής Αγωγής: Παιδικοί Σταθμοί

Παιδικοί Σταθμοί

Λίγα λόγια:

Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας και υπό την εποπτεία του τμήματος προσχολικής αγωγής του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. λειτουργούν από το 2011 ,ύστερα από τη συνένωση με άλλα νομικά πρόσωπα πέντε οργανωμένες δομές προσχολικής ηλικίας ,τρεις παιδικοί και δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως μετονομάστηκαν το 2018,ύστερα από την έκδοση των αδειών λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε η νομοθεσία . Οι προσχολικές δομές – σταθμοί του Δήμου Ελευσίνας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όσον αφορά την υγιεινή ,την ασφάλεια , τη φροντίδα και την παιδαγωγική πράξη σε όλα παιδιά των κατοίκων του Δήμου που εγγράφονται με  δωρεάν παροχή από τον Δήμο καθώς οι γονείς δεν πληρώνουν τροφεία. Ο Δήμος, στην προσπάθειά του να επιτελέσει όσο αρτιότερα γίνεται το  κοινωνικό του έργο και με πλήρη επίγνωση των ευθυνών του απέναντι στην οικογένεια κάθε πολίτη, έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη το πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας που εφαρμόζεται στο τμήμα προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό που ψηφίστηκε με την υπ αριθμ 41087 /αριθμ. φυλ. 4249/05-12-2017 καθώς και βάση της υπ΄ αριθμ.91/18 απόφασης  του ΔΣ του Δήμου Ελευσίνας που ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό και του πρότυπου κανονισμού βάση του οποίου ρυθμίζονται όλα τα λειτουργικά του θέματα. Αρχίζουν τη λειτουργία τους από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 Ιουλίου. Υπόκεινται σε καθεστώς διακοπών από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου και από την Μ. Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά καθώς και τον μήνα Αύγουστο που παραμένουν κλειστοί. Επίσης δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των δημοσίων υπηρεσιών.

Προσφορά τμήματος

Καθώς η προσχολική ηλικία  θεωρείται από  την επιστήμη της  ψυχολογίας η πιο κρίσιμη ηλικία στη ζωή ενός ανθρώπου ως η περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι αναπτύσσουν όχι τόσο τις γνωστικές δεξιότητές τους, αλλά τον συναισθηματικό τους κόσμο, τη γλώσσα και τη νοημοσύνη τους με τρόπους που δεν μπορούν να αναπληρωθούν αργότερα, καθώς το ανθρώπινο μυαλό χτίζει τα χαρακτηριστικά εκείνα  που καθορίζουν τα επόμενα στάδια για την ικανότητα της εστίασης, την παρακίνηση ,τον αυτοέλεγχο και την κοινωνικότητα  που καθορίζουν την κοινωνική κι επαγγελματική του σχέση  η αγωγή  που λαμβάνουν εκείνα τα ευαίσθητα χρόνια θεωρείται πολύ μέγιστης αξίας και  σημασίας. Για το λόγο αυτό σκοπός των δομών των τμήματος προσχολικής αγωγής είναι  και παρέχουν στα παιδιά του Δήμου Ελευσίνας:

1.Πολύπλευρη και σφαιρική νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη στα παιδιά σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

  1. Την απαραίτητη φροντίδα  (υγιεινή, παραμονή και διατροφή) που λόγω της εργασίας των γονέων ή άλλης κοινωνικής αιτίας δεν τους παρέχεται.
  2. Αγωγή και παιδαγώγηση με προγράμματα που βασίζονται σε αρχές και δράσεις  σύμφωνα με την νοητική και ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και προσφέρουν ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού.
  3. Εξάλειψη κατά το δυνατό των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό και φυλετικό επίπεδο των γονέων.
  4.  Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους, καθώς και ευκαιρίες να έχουν συμμετοχή στην καθημερινότητα τους μέσα στις δομές .
  5.  Βοήθεια στην οικογένεια για αντιμετώπιση τυχόν κοινωνικών τους προβλημάτων.

Πληροφορίες 1ου παιδικού

Υπεύθυνος: κα Βιλάνου (υπεύθυνη ΕΣΠΑ)

Εποπτεία: Κολιοφώτη Αικατερίνη

Τηλ. επικοινωνίας: 2105546478

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Περσεφόνης 6

Πληροφορίες 2ου παιδικού

Υπεύθυνος: κα Κολιοφώτη

Τηλ. επικοινωνίας: 2105546565

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Εδρεύει σε μισθωμένο χώρο στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 15

Πληροφορίες 3ου παιδικού

Υπεύθυνος: κα Δαντσιούδη Ελένη

Τηλ. επικοινωνίας: 2105548806

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Γαίας 4 (Αλώνια)

Πληροφορίες 4ου παιδικού

Υπεύθυνος: κα Τσάνα Ευγενία

Τηλ. επικοινωνίας: 2105549965

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Συγγρού 33

Πληροφορίες παιδικού Μαγούλας

Υπεύθυνος: κα Λάλου Αγγελική – Αντζουλίνα

Τηλ. επικοινωνίας: 2105556376

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο στην Ομήρου 1

Ωράριο Λειτουργίας:

07:00 – 16:00

Ώρα προσέλευσης :

07:00 – 09:00

Ώρα αποχώρησης :

12:45 – 16:00

Φιλοσοφία που διέπει την λειτουργία τους

Να αποκτήσουν τα παιδιά καλλιέργεια, αγωγή, βιωματική γνώση βασισμένη στις εμπειρίες που τους προσφέρονται, αλλά και τρόπους συμπεριφοράς ζωής και σκέψης, έτσι ώστε να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα, βασιζόμενα στην προσωπικότητά τους, να είναι υπεύθυνα, δημιουργικά, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους ως κοινωνικοποιημένα άτομα.

Πρωταρχικός Στόχος της   λειτουργίας στην καθημερινότητα:

Η εφαρμογή αντιαυταρχικής, παιδοκεντρικής, ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού των Παιδικών σταθμών.

Παιδαγωγικές αρχές των παιδικών σταθμών

1. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται στο σχετικό χάρτη του ΟΗΕ, στις διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η διασφάλιση του κλίματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ των παιδιών.
3. Ο σεβασμός στις ατομικές διαφορές και ιδιαιτερότητες.
4. Η κάλυψη της ανάγκης για ελευθερία έκφρασης.
5. Η ήρεμη, ευχάριστη, συνεργατική ατμόσφαιρα στους παιδικούς σταθμούς που χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό μεταξύ, του προσωπικού και των παιδιών, των παιδιών μεταξύ τους, του προσωπικού και των γονέων.
6. Τα μέσα προσέγγισης των παιδιών για την επίτευξη του στόχου της αγωγής και εκπαίδευσης για την ομαλή εξέλιξή τους είναι:
• η αγάπη
• η εμπιστοσύνη και η κατανόηση
• ο διάλογος, η επεξήγηση
• η αποδοχή της ιδιαιτερότητας (πολιτική, εθνική, θρησκευτική, κοινωνική).

Διατροφή των παιδιών

Στα νήπια των παιδικών σταθμών παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό – δεκατιανό – μεσημεριανό και απογευματινό] καθώς το φαγητό μαγειρεύεται σαν το σπιτικό, στους χώρους εστιάσεως των δομών. Επιπλέον το διαιτολόγιο καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις για τις διατροφικές συνήθειες σ αυτή την ηλικία , με τις οδηγίες διαιτολόγου, της παιδιάτρου  και της προϊσταμένης του τμήματος, για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.

Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για  το  διαιτολόγιο λαμβάνεται τα προτεινόμενα στην υπ΄ αριθμ. Υ1α/76785/12-10-2017 απόφαση του υπουργού Υγείας[β’3758,όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Το διαιτολόγιο αναρτάται σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση των γονέων κάθε εβδομάδα και λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την χορήγηση νωπών φρούτων και λαχανικών, εγχώριου, νωπού κρέατος. Απαγορεύονται τροφές με συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ύλες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και αλάτι κ. λ. π. Από το 2018 έχει εισαχθεί το ψωμί ολικής άλεσης και εντός του 2019 θα εισαχθούν τα ζυμαρικά ολικής άλεσης!

Εορταστικές Εκδηλώσεις

Με ευθύνη της προϊσταμένης, με τη συνεργασία της υπευθύνου, τη βοήθεια των παιδαγωγών και όλου του προσωπικού διοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά ως εξής:

• Γιορτή Χριστουγέννων μεταξύ 15-23 Δεκεμβρίου η εργαστήρια (λόγω της προσαρμογής και της μικρής ηλικίας των παιδιών) με τη συμμετοχή των γονέων στους χώρους των παιδικών σταθμών.
• Αποκριάτικη εκδήλωση για όλους τους παιδικούς ή εργαστήρια με τη συμμετοχή των γονέων.
• Πασχαλινά εργαστήρια με τη συμμετοχή των γονέων.
• Καλοκαιρινή εκδήλωση όλων των παιδικών με θεατρικά – χορό ή εργαστήρια με τη συμμετοχή των γονέων.
• Δεν πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις κατά τις εθνικές επετείους 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου γιατί τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν είναι νοητικά και ΚΥΡΙΑ ψυχοσυναισθηματικά ώριμα να κατανοήσουν έννοιες όπως ο πόλεμος, η καταστροφή, ο βομβαρδισμός κ.λ.π. Σε αυτές τις εθνικές επετείους γίνονται οι σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια της διαθεματικής ενότητας, εικαστικά εργαστήρια, μουσική και κινητική αγωγή κ.λ.π.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζονται στους παιδικούς σταθμούς μας από τις παιδαγωγούς σαν ευκαιρίες να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν με πιο επίσημο τρόπο τη φαντασία τους να νοιώσουν περήφανα και άξια, να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθηση τους, η δημιουργικότητα και η ελεύθερη έκφραση. Τα παιδιά δεν πιέζονται να συμμετέχουν, δρουν εθελοντικά και αυτοδιατίθενται.

Ημερήσια απασχόληση:

Στους παιδικούς σταθμούς εφαρμόζεται πρόγραμμα για την αρμονική ανάπτυξη των παιδιών στον νοητικό, κοινωνικοσυναισθηματικό, αισθητικό, κινητικό και γνωστικό τομέα. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό του σταθμού η καταναγκαστική επιβολή σωματικής τιμωρίας, παραβίαση δε αυτής της απαγόρευσης αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Βάση του ημερολογίου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση, η ομαλή ένταξη των παιδιών στην ομάδα, η ενίσχυση της εξελικτικής πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ΕΥΕΛΙΚΤΟ, τηρώντας όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αποχώρηση, ώρες φαγητού, διαλείμματος.

ΣΤΟΧΟΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Το τμήμα προσχολικής αγωγής δεν έχει ως στόχο να ‘’παραγει’’ή  να ‘’διοργανώνει’’  πολιτιστικές δράσεις  γα τον Δήμο και τους δημότες-κατοικους ,εφόσον  η ύπαρξη του βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών και κοινωνικών υπηρεσιών στους γονείς ,στα νέα ζευγάρια  για την βιωσιμότητα  οικογένειας που σε δύσκολες εποχές έχει ανάγκη τη στήριξη  του Δήμου, που είναι και ο άμεσος «πάροχος» καθώς το τμήμα προσχολικής αγωγής του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ εποπτεύεται από το Δήμο. Για το λόγο αυτό είναι αναντικατάστατο και μη ανταγωνιστικό, ως προς την καθημερινή και απρόσκοπτη  λειτουργία του για χάρη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Η αξία κάθε παροχής που δίνεται για τα παιδιά μέσω των δομών των παιδικών σταθμών ,είναι  μια «προνοητική κατάθεση» για το μέλλον της πόλης και του εμψύχου δώρου, που είναι, η κοινωνικοποίηση σε υγιή περιβάλλοντα των παιδιών ως αυριανοί πολίτες».

Το Πρόγραμμα

07:00 – 08:30 : Υποδοχή των παιδιών. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις “παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων” συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.)ή τους προτείνει απασχόληση με το οικοδομικό – κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.

08:30 – 09:00 : Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό (ομάδες στην τουαλέτα για ατομική υγιεινή, ετοιμασία τραπεζαρίας). Συνεχίζεται η υποδοχή και γίνεται συζήτηση,συναισθηματικές ανταλλαγές μεταξύ των παιδιών και του παιδαγωγού.

09:00 – 09:30 : Πρωινό. Τα παιδιά – με ομάδες εργασίας – συμμετέχουν στο σερβίρισμα και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας.

09:30 – 10:00 : ο παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά σε κύκλο με τα παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας. Μουσικοκινητικές – ρυθμικές δραστηριότητες.

10:00 – 11:00 : Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου,θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, μαγειρικής, οικολογικού πειραματισμού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα.

11:00 – 12:00 : Διάλειμμα των παιδιών – εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τμήματα – διάρκειας γύρω στα 30 λεπτά. Προετοιμασία για το μεσημεριανό (ατομική υγιεινή). Ελεύθερη απασχόληση στις “γωνιές” ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή,ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προανάγνωση – Προγραφή – Προαρίθμηση.

12:00 – 13:00 : Μεσημεριανό φαγητό. Τα παιδιά σε ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό.

13:00 – 15:00 : Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς. Ήσυχες δραστηριότητες(άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμαβιβλίου). Δραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων – πληροφόρησης. Παιχνίδια με το λόγο. Προαναγνωστικές ασκήσεις. Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών. Παντομίμα. Αυτοσχεδιασμοί, φαντασία.

15:00 – 15:45 : Απογευματινό. Ελεύθερη απασχόληση. Τακτοποίηση των τάξεων. Αναχώρηση.