Συναυλία της χορωδίας των Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας-Μαγούλας στο Χριστουγεννιάτικο χωριό