ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2023-2024

Για να πραγματοποιήσετε πληρωμή, η αίτησή σας θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση «Έναρξη», όπως φαίνεται μέσα από το προφίλ σας εδώ:

! Η πληρωμή του πρώτου μήνα μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησής σας και την ένταξή σας στο τμήμα.

! Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση νέων αιτήσεων, είναι να έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των προηγούμενων ετών.

Λεπτομέρειες για το αντίτιμο:

Το αντίτιμο για την παρακολούθηση των μαθημάτων ορίζεται στα 10 ευρώ για τους κατοίκους ή/και δημότες Ελευσίνας-Μαγούλας και στα 15 ευρώ για τους ετεροδημότες-μη κατοίκους Ελευσίνας-Μαγούλας.

Στις παραπάνω τιμές εφαρμόζονται οι εξής εκπτώσεις:

! Για την εφαρμογή των εκπτώσεων θα πρέπει κατά την αίτησή σας να επισυνάψετε τα σχετικά προαιρετικά δικαιολογητικά.

Έκπτωση 50%

 • Φοιτητές (δεν ισχύει για τους ετεροδημότες-μη κατοίκους Ελευσίνας-Μαγούλας)
 • Κάθε επόμενη δραστηριότητα του πρώτου μέλους της οικογένειας
 • Όλες οι δραστηριότητες του δεύτερου μέλους της ίδιας οικογένειας

Έκπτωση 100%

 • Τρίτο και πλέον μέλος της ίδιας οικογένειας
 • Ωφελούμενοι του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας
 • Μέλη της Δομής Προσφύγων
 • ΑμεΑ και παιδιά με γονέα ΑμεΑ
 • Χαμηλό Εισόδημα: Μηδενικό Οικογενειακό Εισόδημα έως 13.000 ευρώ (αντίστοιχα έως 6.500 ευρώ το ατομικό εισόδημα αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια) (δεν ισχύει για τους ετεροδημότες-μη κατοίκους Ελευσίνας-Μαγούλας)

Δικαιολογητικά εκπτώσεων:

 • Για ωφελούμενο της Δομής Προσφύγων: Έγγραφο της Δομής που να βεβαιώνει τα στοιχεία του ωφελούμενου.
 • Για ωφελούμενο του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας: Έγγραφο του Κέντρου που να βεβαιώνει ότι ο/η αιτών/ουσα είναι ωφελούμενος/η του Κέντρου.
 • Για ΑΜΕΑ ή παιδί με γονέα ΑΜΕΑ: Βεβαίωση αναπηρίας.
 • Για Φοιτητές: Φωτοτυπία δύο όψεων ενεργής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Για χαμηλό εισόδημα (Κάτω των 6500 € ετήσιο ατομικό εισόδημα ή κάτω των 13.000 € ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης που να αποδεικνύει το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ή το ατομικό σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ΚΑΙ
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Σε περίπτωση προπληρωμής του ποσού, προβλέπεται έκπτωση δύο μηνών. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε προπληρωμή του ποσού, όταν η αίτησή σας είναι «ενεργή», επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105565615 ή στο 2105565629 ή μέσω mail στο [email protected]. Η έκπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά την πληρωμή του ποσού κατά τον πρώτο μήνα μαθημάτων.

Απουσίες και αντίτιμο

Το αντίτιμο αφορά τον εκάστοτε μήνα μαθημάτων, ανεξαρτήτως των απουσιών των εγγεγραμμένων. Εάν πρόκειται να διακόψετε την παρακολούθηση για ορισμένους μήνες ή συνολικά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε διακοπή της αίτησής σας μέσω του προφίλ σας εδώ:

Σε περίπτωση πολλαπλών απουσιών χωρίς διακοπή της αίτησης ή μη έγκαιρης πληρωμής (εντός του τρέχοντος μήνα), θα πραγματοποιείται σχετική τηλεφωνική επικοινωνία.

Πώς γίνονται οι πληρωμές;

Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας DEMOS365.

Παρακαλούμε παρακολουθήστε το παρακάτω σύντομο βίντεο για να δείτε την διαδικασία που θα ακολουθήσετε.

Σημαντική σημείωση: Μπορείτε να απευθύνεστε στο 2105565615 και στο [email protected] για οποιοδήποτε πληροφορία, καθώς και στην περίπτωση που επιθυμείτε να προεξοφλήσετε όλους τους μήνες. Οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να σας κατευθύνουν, δεν επιτρέπεται όμως να πραγματοποιήσουν πληρωμή εκ μέρους σας, για την ασφάλεια όλων και κυρίως των συναλλαγών σας.