Μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας – Μαγούλας παρακολούθησαν το πρόγραμμα “ΝΤΟΚΤΟΡ ΓΟΥΑΪ? ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ” !!