Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: ΚΑΠΗ Δήμου Ελευσίνας

Eδρα – Σκοπός των Κ.Α.Π.Η

Ο θεσμός των Κ.Α.Π.Η. υιοθετήθηκε το 1984 με νομοθετική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ο Θεσμός εξελίχθηκε σταδιακά μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Οι υπηρεσίες του κέντρου απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην περιοχή λειτουργίας τους ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση. Το Τμήμα μας έχει 3 Παραρτήματα , 2 στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας και 1 στην Δημοτική ενότητα Μαγούλας.

Τα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου ή σε ενοικιαζόμενα.Σκοπός των  Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ελευσίνας είναι η  δημιουργία της απαραίτητης δομής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων  και πρωτοβουλιών  που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών του Δήμου Ελευσίνας- Mαγούλας προς  τους  ανθρώπους   της τρίτης ηλικίας και ειδικότερα  :

 • Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Την ενημέρωση συνεργασία και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας.
 • Την έρευνα και μελέτη για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
 • Την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους ηλικιωμένους, ώστε τα άτομα αυτά να  παραμείνουν στην οικογένεια.
 • Την παροχή φυσιοθεραπευτικής αγωγής, εργοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας , μέριμνας για νοσοκομειακή περίθαλψη και κάθε είδους υλικής και ηθικής βοήθειας και εξυπηρέτησης που θα  τονώσει σωματικά και ψυχικά τα προστατευμένα μέλη του κέντρου.
 • Την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους στο σπίτι κατά περίπτωση.
 • Την προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας ( εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία  και αρχαιολογικούς χώρους, προβολή ταινιών, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θαλάσσια μπάνια κλπ).
 • Την προσέλκυση μελών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του κέντρου.

Πληροφορίες Α΄ Κ.Α.Π.Η.


Κοινωνική Λειτουργός : Κατερίνα Μαρούγκα

Τηλ. : 210 – 5543635

E-mail : [email protected]

Διεύθυνση : Ερμού & Πετράκη

Πληροφορίες Β΄ Κ.Α.Π.Η.


Κοινωνική Λειτουργός : Ευγενία Βούλγαρη

Τηλ. : 210 – 5546117

Fax : 210 – 5547112

E-mail : [email protected]

Διεύθυνση : Μιαούλη & Ιάκχου

Πληροφορίες Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας


Τηλ. : 210 – 5556925

Fax : 210 – 5557930

E-mail : [email protected]

Διεύθυνση : Ηρώων Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη

Όροι εγγραφής των μελών Κ.Α.Π.Η

Ως μέλη εγγράφονται :

 

 1. Άνδρες και γυναίκες άνω των  60 ετών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και ασφαλιστικές δυνατότητες τους, κάτοικοι η δημότες Δήμου Ελευσίνας. Τα μέλη ανάλογα με την περιοχή της κατοικίας τους εντάσσονται στο αντίστοιχο παράρτημα που λειτουργεί στην περιοχή τους και έχει οριστεί από το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου.
 2. Άτομα με ειδικές ανάγκες 55 ετών και άνω (Α.Μ.Ε.Α με αναπηρια 67% και ανω με βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία) και μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

 

Σύζυγοι μελών κάτω των 60 ετών, έχουν την δυνατότητα μόνο να τους συνοδεύουν σε εκδρομές και εκδηλώσεις. Δεν δικαιούνται συνταγογράφησης φαρμάκων.

Τα μέλη που εγγράφονται καταβάλουν συμβολικό ποσό  ως ετήσια συνδρομή για την ιδιότητα μέλους που αποκτούν. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής μέλους καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ.

Επίσης ανάλογη οικονομική συμμετοχή (όταν απαιτείται) καταβάλουν τα μέλη για τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις και σε διάφορα προγράμματα που οργανώνει το Ν.Π.Δ.Δ.

Για την εγγραφή των μελών Κ.Α.Π.Η. απαιτείται :

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Δύο φωτογραφίες.
 • ΑΜΚΑ
 • Η ορισμένη συμβολική συνδρομή (Εισπράττεται μια φορά τον χρόνο).
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας ή πιστοποιητικό δημοτολογίου, ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ή ΟΤΕ, ή ΕΥΔΑΠ, στο όνομα του ενδιαφερομένου.
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Το κάθε μέλος του Κ.Α.Π.Η εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα την οποία επιδεικνύει όταν του ζητηθεί ή το ίδιο θελήσει να κάνει χρήση, σε ένα ή περισσότερα προγράμματα ή δράσεις που υλοποιούνται.

Συντονιστική Επιτροπή μελών Κ.Α.Π.Η

Αποτελείται από εκπροσώπους των μελών σε κάθε παράρτημα και έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση και εκπροσώπηση τους, σε όλες τις δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η., την υποβολή προτάσεων για συζήτηση και επίλυση πιθανών δυσκολιών που προκύπτουν, τη ψυχαγωγία τους, τον εθελοντισμό κ.λ.π. σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό και υπό την εποπτεία του Δ.Σ. και του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Πιστεύοντας στον δημοκρατικό τρόπο εκπροσώπησης των μελών, τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ύστερα από εκλογές με απόφαση του προέδρου ανά δύο χρόνια.

Οι προτάσεις της συντονιστικής επιτροπής θα πρέπει να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν τις απόψεις της πλειοψηφίας των μελών και αποτελούν ενέργειες που θα γίνονται με την έγκριση της Διοίκησης.

Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής οφείλουν να παρευρίσκονται στις συναντήσεις που ορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ύστερα από τρεις αδικαιολόγητες απουσίες μέλους της επιτροπής, το μέλος καλείται για εξηγήσεις και σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχει περαιτέρω, τη θέση του καταλαμβάνει το αμέσως επόμενο εκλεγμένο μέλος ύστερα από απόφαση του προέδρου.

Κάθε εκδήλωση και ενέργεια της συντονιστικής επιτροπής πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Π.ΑΚ.Π.Π.Α. δεδομένου ότι ανήκουν οργανικά όλα τα παραρτήματα ΚΑΠΗ στο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Τσικιτζέλα Δέσποινα

Βιδάλης Δημήτριος

Μαυρίδης Στέλιος

Ρηγανά Μαργαρίτα

Στέρπη Δήμητρα

Ωράριο λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Τα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η, με την κατάλληλη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργούν καθημερινά

από Δευτέρα έως Παρασκευή,

από 7:00π.μ. – 15.00 μ.μ.

Όταν υπάρχει ανάγκη ή κάποιου είδους δραστηριότητα μπορεί να λειτουργεί και σε απογευματινό ωράριο, τα Σαββατοκύριακα και Αργίες.

Οι κλιματιζόμενοι χώροι των ΚΑΠΗ με απόφαση της διοίκησης είναι δυνατόν να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας πολιτών κατά τις ημέρες καύσωνα και του ψύχους.

Ομάδες

Σε κάθε κέντρο είναι δυνατό να λειτουργούν ομάδες μελών η επιτροπές με σκοπό την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες του παραρτήματος. Ενδεικτικά ομάδες δύναται να είναι:

 

 • Εκδηλώσεων
 • Ψυχαγωγίας
 • Εθελοντισμού
 • Στήριξης-Ψυχολογίας (εφόσον η υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό).
 • Χειροτεχνίας με η χωρίς  διδάσκαλο
 • Χορευτικό με διδάσκαλο
 • Χορωδία με διδάσκαλο

 

Οι  ομάδες αυτές λειτουργούν με την εποπτεία του κοινωνικού λειτουργού.

Δραστηριότητες – ψυχαγωγία και επιμόρφωση των μελών

Τα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η ύστερα από την έγκριση του Προέδρου μπορούν να διοργανώνουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και μορφωτικά προγράμματα, τόσο στο χώρο τους όσο και εκτός αυτού.

Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν:

 

 • Ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών όπως, χορωδίας, γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία με ειδικούς. Οι ώρες λειτουργίας των αναφερθέντων ομάδων πρέπει να μην παρακωλύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως, ιατρείου, φυσικοθεραπείας, κ.λ.π.
 • Ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον
 • Προγράμματα προληπτικών ελέγχων
 • Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. (Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων, διακόπτονται οι καθημερινές δραστηριότητες).

 

Εκτός των κέντρων διοργανώνονται:

 

 • Ημερήσιες εκδρομές
 • Περίπατοι
 • Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
 • Συνεστιάσεις
 • Πολυήμερες εκδρομές
 • Θαλάσσια μπάνια
 • Κατασκηνώσεις
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων.
 • Καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση σύμφωνη με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

*Για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των εξωτερικών προγραμμάτων, μέλος του προσωπικού ή της διοίκησης συνοδεύει τα μέλη με τη  διευκόλυνση της υπηρεσίας εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Σε αντίθετη περίπτωση το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα μέλη της Συντονιστικής  Επιτροπής η εθελοντές.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.