Ι’ Διάλεξη Λαϊκού Πανεπιστημίου Ελευσίνας με θέμα : << Υγεία και Θρησκεία>> από τον Εκπαιδευτικό, Διευθυντή Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πάτερ Αντώνιο Καλλιγέρη