• Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Eλευσίνας
 • 2105565629 - 615
 • Παγκάλου και Κίμωνος 11 Ελευσίνα 19200
 • [email protected]

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Γραμματεία Προέδρου – Τμήματα Πολιτισμού/Αθλητισμού – Γραφείο Τμημάτων: 210 – 55 65 629/615 ([email protected][email protected])
 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών (Είσοδος): 210 – 55 65 633
 • Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης: 210 55 65 617/626 ([email protected][email protected])
 • Γραφείο Προσωπικού: 210 55 65 618/619 ( [email protected][email protected])
 • Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αντωνία Κορωναίου: 210 – 55 65 616
 • Αισχύλειος Βιβλιοθήκη: 210 – 55 65 601 ([email protected])
 • Βιβλιοθήκη & Πολιτιστικό Κέντρο Μαγούλας: 210 – 5559740 ([email protected])
 • Γραφείο Φιλαρμονικής: 210 – 55 65 611 ([email protected])
 • Α’ Κ.Α.Π.Η.: 210 – 55 43 635 ([email protected])
 • B’ K.A.Π.Η.: 210 – 55 46 117 ([email protected])
 • K.A.Π.Η. Μαγούλας: 210 – 55 56 925 ([email protected])
 • Γραφείο Προσχολικής Αγωγής: 210 – 55 65 617 ([email protected])
 • A’ Παιδικός Σταθμός: 210 – 55 46 478 ([email protected])
 • B’ Παιδικός Σταθμός: 210 – 55 46 565 ([email protected])
 • Γ’ Παιδικός Σταθμός: 210 – 55 48 806 ([email protected])
 • Δ’ Παιδικός Σταθμός: 210 – 55 49 965 ([email protected])
 • Παιδικός Σταθμός Μαγούλας: 210 – 55 56 376 ([email protected])
 • Γήπεδο “Δασκαλάκης”: 210 – 55 45 158
 • Γήπεδο “Ρουμελιώτης”: 210 – 55 47 202
 • Γήπεδο “Τάκης Βογιατζής”: 210 – 55 49 501
 • Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας: 210 – 55 45 023

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα